Andrea Nedergaard Jensen

Andrea Nedergaard Jensen

Ph.d.-studerende

Primære forskningsområder

Mit primære forskningsområde er sundhedstjenesteforskning, hvor jeg har et særligt fokus på aldring, sundhedssystemer, personcentreret omsorg og behandling, social ulighed, og samskabelse. Indenfor dette felt har jeg tidligere beskæftiget mig med livet før, under og efter sygdom og behandling, blandt andet i relation til patientforløb (akutmedicin, nefrologi, hjertemedicin).

Aktuel forskning

Jeg er kandidat i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet, og er tilknyttet Afdeling for Sundhedstjenesteforskning og Center for Sund Aldring som videnskabelig assistent på en række projekter.

I projektet 'Low Literacy at Play - LOLit' undersøger vi gennem samskabelse med ældre med lav (sundheds)kompetence hvad der er meningsfuld for dem. I projektet trækker vi på principperne om 'meaningful play', peer-based-learning og social interaktion, med det formål at udvikle, teste og dokumentere nye tilgange til at skabe mere lighed i (e)-sundhedskompetence. Projektet er interdisciplinært og udføres i samarbejde med kollegaer fra Leyden Academy of Vitality and Ageing, Holland, og University of Coimbra, Portugal.

I projektet 'Patientcenterede behandlingsforløb for patienter med nyresygdom' undersøger vi gennem kvalitative metoder, hvorledes der kan sikres en systematisk, struktureret og værdibaseret tilgang til patientinddragelse i det samlede patientforløb fra ambulatoriet og ind i dialyse.

I projektet 'Erhvervsfyrtårn Life Science - Sund Vægt' undersøger vi hvordan vi kan skabe bedre rammer for offentlig-privat innovation, med et særligt fokus på samfundsmæssige udfordringer relateret til folkesundheden. Gennem en participatorisk og interdisciplinær tilgang, identificerer vi strategier for bæredygtige og virkningsfulde partnerskaber.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisningsassistent ved kurset 'External Partnerships' for kandidatstuderende på Københavns Universitet.

ID: 283298068