Åse Marie Hansen

Åse Marie Hansen

Professor

Jeg interesserer mig for hvordan det psykosociale arbejdsmiljø kommer ind "under huden", dvs. gennem hvilke fysiologiske mekanismer arbejdsmiljøet kan påvirke helbredet, fx stress, depression, og udbrændthed. I de seneste år har jeg især arbejdet med mobning på arbejdspladsen som stressor. Jeg arbejder med forståelse af samspillet mellem psykosocialt arbejdsmiljø, helbred og trivsel med udgangspunkt i et bio-psyko-socialt perspektiv. Min forskningsinteresse er arbejdsmiljøets betydning for fx mangelfuld restitution, døgnrytmeforstyrrelser, mentale sygdomme og aldring (biologisk of fysiologisk).

Primære forskningsområder

Psykosocial medicin

Psykofysiologiske mål

Søvn

Stress

ID: 1812221