CopLab - The Copenhagen Primary Care Laboratory Database

The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database er en sundhedsvidenskabelig informationsbank. Den indeholder en kopi af svar på laboratorieundersøgelser bestilt af primært alment praktiserende læger i Storkøbenhavnsområdet i perioden fra 2000 til og med 2015.

I Københavns Kommune og det tidligere København Amt, med en baggrundsbefolkning på 1,2 mio. borgere, blev alle de praktiserende læger betjent af et laboratorium – Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (fra 2013 benævnt Region Hovedstadens Elektive Laboratorium). Laboratoriet tilbød læger og patienter blod-, urin-, sæd-, allergologiske-, hjerte-, lunge- og andre kliniske fysiologiske undersøgelser.

Da laboratoriet med udgangen af 2015 lukkede modtog Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet en kopi af alle svar fra laboratoriet. Vilkårene ved modtagelsen af data var en ret til at bruge data til forskning indenfor rammerne af dansk lovgivning.

Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab etablerede herefter CopLab-databasen som et projekt, hvor data blev sat i system og en regulær forskningsdatabase blev etableret.

Formålet med CopLab-databasen

Formålet med CopLab-databasen er at fremme forskning. Det kan fx ske ved at sammenkøre data fra CopLab-databasen med epidemiologiske data fra danske lokale og landsdækkende sundhedsregistre (1). Det giver mulighed for  a) at beskrive kendte og nye risikofaktorer ved sygdom, b) at beskrive prævalens og incidens af sygdomme, c) at relatere sygelighed og dødelighed til variablerne i databasen, d) at undersøge ætiologi, forebyggelse og behandling af sygdomme og e) at optimere brugen af laboratoriedata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thygesen LC, Daasnes C, Thaulow I, Bronnum Hansen H. Introduction to Danish (nationwide) registers on health and social issues: structure, access, legislation, and archiving. Scand J Public Health 2011; 39 (7 suppl):12-16.

2. Andersen CL, Siersma VD, Karlslund W, Hasselbalch HC, Felding P, Bjerrum OW, et al. The Copenhagen Primary Care Differential Count (CopDiff) database. Clin Epidemiol 2014;6:199211.

3. Andersen CL, Eskelund CW, Siersma VD, Felding P, Lind B, Palmblad J, et al. Is thrombocytosis a valid indicator of advanced stage and high mortality of gynecological cancer? Gynecol Oncol 2015;139:312-318.

4. Andersen CL, Lindegaard H, Vestergaard H, Siersma VD, Hasselbalch HC, de Fine Olivarius N, et al. Risk of lymphoma and solid cancer among patients with rheumatoid arthritis in a primary care setting. PLoS One 2014; 9:e99388.

5. Andersen CL, Siersma VD, Hasselbalch HC, Lindegaard H, Vestergaard H, Felding P, et al. Eosinophilia in routine blood samples and the subsequent risk of hematological malignancies and death. Am J Hematol 2013; 88:843-847.

6. Andersen CL, Siersma VD, Hasselbalch HC, Lindegaard H, Vestergaard H, Felding P, et al. Eosinophilia in routine blood samples as a biomarker for solid tumor development - A study based on the Copenhagen Primary Care Differential Count (CopDiff) Database. Acta Oncol 2014; 53:1245-1250.

7. Andersen CL, Siersma VD, Hasselbalch HC, Vestergaard H, Mesa R, Felding P, et al. Association of the blood eosinophil count with hematological malignancies and mortality. Am J Hematol 2015;90:225-229.

8. Andersen CL, Tesfa D, Siersma VD, Sandholdt H, Hasselbalch H, Bjerrum OW, et al. Prevalence and clinical significance of neutropenia discovered in routine complete blood cell counts: a longitudinal study. J Intern Med 2016.

9. Hansen JW, Sandholdt H, Siersma V, Orskov AD, Holmberg S, Bjerrum OW, et al. Anemia is present years before myelodysplastic syndrome diagnosis: Results from the pre-diagnostic period. Am J Hematol 2017; 92:E130-E132.

10. Andersen CL. Eosinophilia and The Copenhagen Primary Care Differential Count (CopDiff) Database - from cells to cohorts. Doctoral Dissertation - University of Copenhagen 2017.

11. Borg R, Persson F, Siersma V, Lind B, Olivarius NdF, Andersen CL. The Interpretation of HbA1c in Primary Care and potential influence of Anaemia and Chronic Kidney Disease An analysis from the Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database. Diabetes Med 2018 Jul 9. doi: 10.1111/dme.13776. [Epub ahead of print]

12. Durup D, Jorgensen HL, Christensen J, Schwarz P, Heegaard AM, Lind B. A reverse J-shaped association of all-cause mortality with serum 25-hydroxyvitamin D in general practice: the CopD study. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:2644-2652.

13. Durup D, Jørgensen HL, Christensen J, Tjønneland A, Olsen A, Halkjær J, et al. A reverse J-shaped association between serum 25-hydroxyvitamin D and cardiovascular disease mortality: The CopD study. J Clin Endocrinol Metab 2015;100(6):2339–46.

14. Jensen TK, Jacobsen R, Christensen K, Nielsen NC, Bostofte E. Good semen quality and life expectancy: a cohort study of 43,277 men. Am J Epidemiol 2009; 170:559-565.

15. Nielsen JB, Graff C, Pietersen A, Lind B, Struijk JJ, Olesen MS, et al. J-shaped association between QTc interval duration and the risk of atrial fibrillation: results from the Copenhagen ECG study. J Am Coll Cardiol 2013; 61:2557-2564.

16. Selmer C, Olesen JB, Hansen ML, von Kappelgaard LM, Madsen JC, Hansen PR, et al. Subclinical and overt thyroid dysfunction and risk of all-cause mortality and cardiovascular events: a large population study. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99:2372-2382.

 

 

 

 

 

 

 

Teksten er fra Klinisk Biokemi i Norden · 4 2018.