CopLab - The Copenhagen Primary Care Laboratory Database

The Copenhagen Primary Care Laboratory (CopLab) Database er en sundhedsvidenskabelig informationsbank. Den indeholder en kopi af svar på laboratorieundersøgelser bestilt af primært alment praktiserende læger i Storkøbenhavnsområdet i perioden fra 2000 til og med 2015.

I Københavns Kommune og det tidligere København Amt, med en baggrundsbefolkning på 1,2 mio. borgere, blev alle de praktiserende læger betjent af et laboratorium – Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (fra 2013 benævnt Region Hovedstadens Elektive Laboratorium). Laboratoriet tilbød læger og patienter blod-, urin-, sæd-, allergologiske-, hjerte-, lunge- og andre kliniske fysiologiske undersøgelser.

Da laboratoriet med udgangen af 2015 lukkede modtog Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet en kopi af alle svar fra laboratoriet. Vilkårene ved modtagelsen af data var en ret til at bruge data til forskning indenfor rammerne af dansk lovgivning.

Center for Forskning og Uddannelse i Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab etablerede herefter CopLab-databasen som et projekt, hvor data blev sat i system og en regulær forskningsdatabase blev etableret.

Formålet med CopLab-databasen

Formålet med CopLab-databasen er at fremme forskning. Det kan fx ske ved at sammenkøre data fra CopLab-databasen med epidemiologiske data fra danske lokale og landsdækkende sundhedsregistre (1). Det giver mulighed for  a) at beskrive kendte og nye risikofaktorer ved sygdom, b) at beskrive prævalens og incidens af sygdomme, c) at relatere sygelighed og dødelighed til variablerne i databasen, d) at undersøge ætiologi, forebyggelse og behandling af sygdomme og e) at optimere brugen af laboratoriedata.

Teksten er fra Klinisk Biokemi i Norden · 4 2018.