Alice Jessie Clark Lyth

Alice Jessie Clark Lyth

Gæsteforsker

I de kommende år vil jeg undersøge betydningen af ressourcer på arbejdspladsen for medarbejdernes sundhed og trivsel. Dette forskningsområde har eksisteret i en årrække, men jeg søger at bidrage med en større anvendelse af kausale modeller og longitudinel modellering for bedre at kunne belyse årsagssammenhænge mellem psykosociale belastninger og ressourcer på arbejdspladsen, medarbejder velvære og sundhed. Denne opgave vil blive udført i tæt samarbejde med andre forskere fra Københavns Universitet, det National Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Bispebjerg Hospital, samt etablerede såvel som nye internationale samarbejder i Finland, Sverige, Storbritannien og Frankrig.

Derudover har jeg stor forskningsinteresse i betydningen af søvn for vores sundhed og sygdomsrisiko, et område jeg har skrevet PhD indenfor (med særlig fokus på effekten på hjertekarsygdom).

Jeg er ligeledes meget engageret i epidemiologiundervisningen på universitetet. Blandt andet har jeg bidraget til kandidatkurset i Epidemiologi på uddannelsen for Folkesundhedsvidenskab siden 2012 og haft kursuslederskabet i 2018. Fra 2019 overtager jeg kursuslederskabet på det introducerende epidemiologikursus på bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik. Derudover vejleder jeg løbende studerende i praktikforløb, bachelor- og specialeopgaver og er pt medvejleder for to ph.d. projekter.

ID: 22678244