Christoffer Sejling

Christoffer Sejling

Ph.d.-stipendiat

Jeg interesserer mig for statistisk teori og dets anvendelser indenfor sundhed, teknologi og naturvidenskab, samt for formidling af statistik til studerende og offentligheden. Som PhD-studerende på biostatistisk afdeling arbejder jeg med udvikling af statistiske metoder til at kvantificere klinisk relevant information for kuntinuerlige glukosemålinger fra type 1 diabetes patienter.

Derudover arbejder jeg med undervisning og konsultation, og tilbyder gymnasier at komme ud og tale om statistiske tanker og problemer. 

 

ID: 286674650