Francisca Fischer Nordfalk

Francisca Fischer Nordfalk

Ph.d.-studerende

Aktuel forskning

Min ph.d. er en del af det større forskningsprojekt POLICYAID, funded af European Research Council. Det overordnede mål for POLICYAID er at analysere intensiveret data sourcing i sundhedsvæsenet på tværs af tre niveauer: 1) policymaking, 2) everyday clinical practices og 3) citizen experiences of health, illness, rights and duties. De tre niveauer er fælles for både POLICYAID og min ph.d. I mit projekt undersøger jeg, hvordan national reorganisation, som en form for intensiveret data sourcing, netop nu udfolder sig i Danmark. Især, hvordan intensiveret data sourcing relaterer sig til forskningsdeltagelse baseret på biologiske prøver.

Min overordnede ambition i mit ph.d.-projekt er at 1) studere policy løsninger for data sourcing og forskningsdeltagelse, 2) få en forståelse af, hvordan disse policies bliver implementeret og realiseret i praksis gennem etnografisk feltarbejde samt ved at estimere, hvor ofte en dansk borger kan forvente at deltage i forskning og 3) undersøge, hvordan donorer og sundhedspersonale oplever disse policy løsninger samt donorernes potentielle forskningsdeltagelse. I mit studie, har jeg valgt at bruge den neonatale screening biobank som case, ved at studere deres største ressource; blodprøver fra nyfødte (PKU-prøven).

Undervisning og vejledning

Jeg er holdunderviser på faget Organisationsanalyse på bacheloruddannelsen på Folkesundhedsvidenskab. Tidligere har jeg undervist i fagene Demografi og Introduktion til statistiske analyser, ligeledes på bacheloruddannelsen på Folkesundhedsvidenskab. Jeg kan vejlede projekter indenfor områderne medicinske videnskabs- og teknologistudier, sundhedsdata, forskningsdeltagelse samt i både kvalitative og kvantitative metoder.

 

ID: 43489948