Peter Møller

Peter Møller

Professor

Undervisnings- og vejledningsområder

Miljømedicin (og toksikologi) ved medicin og folkesundhedsvidenskab uddannelserne.

Primære forskningsområder

Arbejdsområder
Miljømedicin, toksikologi

Baggrund
Cand. scient i humanbiologi (1995) og Ph.D (2000) fra Københavns Universitet. Har arbejdet på Arbejdsmiljøinstituttet (1995-1999) og på Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab som adjunkt (1999-2002), lektor (2002-2012) og professor (2012+).

Primære forskningsområder
Nanotoksikologi, oxidativ stress

Forskning
Forskningen har til formål at belyse toksikologiske virkningsmekanismer af miljøfaktorer og fysiologiske faktorer i et folkesundhedsmæssigt perspektiv. Et prioriteret indsatsområde er forskning i toksikologiske effekter af miljøfarlige stoffer, som forårsager dannelse af reaktive ilt radikaler (oksidativ stress) og oksidation af DNA. Derudover undersøges om forskellige oksidativ stress situationer påvirker regulationen af det antioksidante forsvarssystem og DNA reparationssystemet. Speciel fokus er rettet mod problemstillinger indenfor nano- og luftforureningspartiklers toksikologi i form af DNA beskadigende effekter og påvirkning af det kardiovaskulære system. Den forskningsmæssige metodik omfatter undersøgelser i cellekulturer og eksperimentelle modelsystemer hvor biologiske målinger (biomarkører) omfatter DNA skader, gen regulation på mRNA (RT-PCR) og protein niveau (immunohistokemi) og vasomotor dysfunktion.

ID: 8789