Nete Dissing

Nete Dissing

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Mine forskningsinteresser relaterer sig bredt til digital helbred og trivsel blandt unge voksne. Jeg har også en metodologisk interesse i at bruge digitale spor fra smartphone kommunikation og apps som måleinstrumenter for adfærd. Jeg koordinerer forskningsprojektet SmartSleep, hvor vi undersøger smartphoneadfærd, søvnmønstre og relaterede helbredskonsekvenser ved at bruge en kombination af smarphone-, kliniske- og registerdata. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab og Medicin

  • Epidemiologi
  • Medicinsk Sociologi

 Jeg kan vejlede i social epidemiologiske problemstillinger.

ID: 44760060