Mette Bech Risør

Mette Bech Risør

Professor

Mette Bech Risør er social antropolog med mange års erfaring indenfor medicinsk antropologi. Hendes primære forskningsinteresser og forskningserfaring handler om sygdomserfaringer (for forskellige patient grupper), opsøgende praksisser og måder at navigere i sundhedsvæsenet på, især med fokus på kliniske møder og relationer i konteksten af sundhedssystemet og organisation. For nylig har dette ført til en særlig interesse for kropslige sensationer, sansernes antropologi og måden symptomer og diagnoser konfigureres på samt diagnostiske veje for patienter med omstridte diagnoser og opsøgende praksisser som moralsk situerede. Hun knytter dette til en interesse for sundhedsdiskurser som medierende for både medicinsk praksis og konstitutering af patienten. Risørs forskningsinteresser har været omsat især i projekter som handler om patienter med medicinsk uforklarede symptomer og kroniske kræft patienter. 

Risør er professor i medicinsk antropologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Almen Medicin og  Forskningsenheden for Almen Praksis. Hun har også en 20 % stilling som professor i medicinsk antropologi ved Allmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø.

Mette Bech Risør er videnskabelig koordinator for netværket Medical Anthropology At Home, MAAH. Netværket har en mailingliste, som man kan melde sig på ved henvendelse, og vi arrangerer konferencer i Europa hvert andet år. Se mere om dette her: https://ifsv.ku.dk/maah 

 

ID: 208744847