Marie Stjerne Grønkjær

Marie Stjerne Grønkjær

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder er indenfor alkohol, rygning, livskvalitet, psykiske lidelser (herunder alkoholmisbrug), kognitiv udvikling, intelligens og aldersrelaterede kognitive ændringer. Metodemæssigt har jeg især arbejdet med kvantitativ, epidemiologisk forskning, hvor jeg har anvendt den unikke mulighed, vi har i Danmark, for at linke surveys med nationale sundhedsregistre.

Aktuel forskning

I forbindelse med mit ph.d.-projekt gennemførte vi en stor opfølgningsundersøgelse, LiKO-15 (Livsstils- og Kognitionsopfølgningen 2015), hvor vi indsamlede data om 2616 mænd i 55-67-årsalderen. Vi har kognitive oplysninger om disse mænd fra sessionen, og de har til opfølgningen gennemført samme kognitive test som på sessionen og besvaret et omfattende spørgeskema. LiKO-15 data er blevet anvendt til at undersøge betydningen uddannelse, alkoholindtag og alkoholmisbrug for aldersrelaterede kognitive ændringer. 

I min ansættelse som postdoc arbejder jeg videre med artikler, der anvender de unikke data, vi har indsamlet på LiKO-15. Derudover er jeg tilknyttet et nyt projekt, DiaKO-19 (Diabetes- og Kognitionsopfølgningen 2019), hvor vi ligeledes tester midaldrende mænd med samme kognitive test, som de gennemførte på sessionen. Hovedformålet med DiaKO-19 er at undersøge betydningen af diabetes og depression for aldersrelaterede kognitive ændringer.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning:

  • Sundheds- og sygdomsadfærd; Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi; 2. semester Medicin (bachelor)
  • Sundhedsadfærd; Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation; 5.semester Folkesundhedsvidenskab (bachelor)
  • Alkoholisme; Integreret kursus i celle, væv, organ, ernæring og metabolisme (Samfunds- og adfærdsfag); 2.semester sundhedsfaglige kandidat
  • Modeller for sundhed og sundhedsadfærd; Psykologi, sundhedspsykologi, forebyggelse og sundhedsfremme; 2.semester sundhedsfaglige kandidat

Vejledning:

  • 1.årsprojekter på Folkesundhedsvidenskab
  • Bachelorprojekter inden for sundhedspsykologi (Folkesundhedsvidenskab og Medicin)

ID: 126403292