Marie Stjerne Grønkjær
Marie Stjerne Grønkjær

Postdoc

Primære forskningsområder

Mine primære forskningsområder er indenfor alkohol, rygning, psykiske lidelser (herunder alkoholmisbrug), kognitiv udvikling, intelligens og aldersrelaterede kognitive ændringer. Metodemæssigt har jeg især arbejdet med kvantitativ, epidemiologisk forskning, hvor jeg har anvendt den unikke mulighed, vi har i Danmark, for at hente oplysninger fra nationale sundhedsregistre.

Aktuel forskning

Mit ph.d.-projekt har til formål at undersøge generelle tendenser og individuelle forskelle i aldersrelaterede kognitive ændringer. Derudover vil betydningen af alkoholindtag gennem livet og alkoholmisbrug for aldersrelaterede kognitive ændringer blive undersøgt. I forbindelse med mit ph.d.-projekt har jeg udviklet og gennemført en stor opfølgningsundersøgelse, LiKO-15 (Livsstils- og Kognitionsopfølgningen 2015), hvor vi har indsamlet data om 2616 mænd i 55-67-årsalderen. Vi har kognitive oplysninger om disse mænd fra sessionen, og de har til opfølgningen gennemført samme kognitive test som på sessionen og besvaret et omfattende spørgeskema.

LiKO-15 projektet er tilknyttet forskningsprogrammet ”Phenotypes in Alcohol Use Disorders” (PAUSE), som er finansieret af en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd. Derudover er jeg finansieret af et af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-stipendier, som jeg modtog i foråret 2015 til gennemførsel af projektet.

Undervisnings- og vejledningsområder

Undervisning:

  • Sundheds- og sygdomsadfærd; Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi; 2. semester Medicin (bachelor)
  • Sundhedsadfærd; Psykologi, pædagogik og sundhedskommunikation; 5.semester Folkesundhedsvidenskab (bachelor)
  • Alkoholisme; Integreret kursus i celle, væv, organ, ernæring og metabolisme (Samfunds- og adfærdsfag); 2.semester sundhedsfaglige kandidat
  • Modeller for sundhed og sundhedsadfærd; Psykologi, sundhedspsykologi, forebyggelse og sundhedsfremme; 2.semester sundhedsfaglige kandidat

Vejledning:

  • 1.årsprojekter på Folkesundhedsvidenskab
  • Bachelorprojekter inden for sundhedspsykologi (Folkesundhedsvidenskab og Medicin)

ID: 126403292