Lis Adamsen

Lis Adamsen

Professor

Primære forskningsområder

Leder af det tværfaglige team ’Krop & Kræft’ siden 2000. På nuværende tidspunkt har i alt 2100 kræftpatienter gennemført ’Krop & Kræft’ - et 6-ugers træningsprogram til kræftpatienter i kemoterapi. På baggrund af positive resultater fra RCT-studie, har Region H videreført interventionen som behandlingstilbud for kræftpatienter. Forskningen viser, at programmet kan reducere patienternes træthed, øge energi og emotionelt velbefindende samt forbedre kondition og muskelstyrke. ’Krop & Kræft’ er implementeret på syv hospitaler i Danmark. ’Krop & Kræft’ database blev etableret i 2001 og danner grundlag for udvikling af nye forskningsinitiativer inden for exercise oncology.

Leder af CIRE (Center for integreret rehabilitering af kræftpatienter)
Aktuelt forskningsprogram ”Tilbage til hverdagen – optimeret rehabilitering af kræftpatienter“ (Comprehensive Rehabilitation in Cancer Patients – From Diagnosis, along the Cancer Treatment Trajectory and into Society) er tværvidenskabeligt, tværfagligt og etableret i et samarbejde mellem forskere og klinikere fra Københavns Universitet, Institut For folkesundhedsvidenskab, Rigshospitalet og øvrige af regionens hospitaler samt Universitetshospitalernes Center for Sundhedsfaglig Forskning (UCSF). Programmet består af ni interventionsstudier, der inkluderer patienter af forskelligt køn, alder, diagnose og behandlingsprotokol samt tre public health studier med fokus på ulighed og organisering af rehabilitering i Danmark.
Vores hypotese er, at rehabilitering iværksat på diagnosetidspunktet og gennemført under behandlingsforløbet vil forbedre/vedligeholde den enkelte kræftpatients fysiske, emotionelle og sociale kapacitet og dermed forbedre hverdagslivet samt tilknytningen til uddannelse og/eller arbejdsmarkedet.

ID: 7148