kristian larsen

kristian larsen

Professor

Jeg er optaget af spændingen mellem sundhed, sociologi og pædagogik. Har arbejdet med videnskabsteori (cangulhem/bachelard), medicinsk felt og sundhedssociologi inspireret af Bourdieusk sociologi gennem en del år, herunder med analyser af (sundheds)professioner, ulighed i sundhed og med begrebet sundhedskapital. Er leder af forskningsnetværket www.phlegethon.net se fx https://www.palgrave.com/gp/book/9789811373459 og leder af den nordiske Bourdieuforening www.hexis.dk med tidsskriftet www.praktiskegrunde.dk

Også optaget af sundhedsprofessionerne og læreprocesser https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/293814639/Larsen_et._al_2018_Fremtidens_Kompetencer_i_Sundhed_2018_AAU_og_Region_H.pdf  og https://vbn.aau.dk/en/publications/kompleks-fremtid-og-refleksive-sundhedsprofessionelle-om-videreud herunder om læring og evaluering i klinisk praksis https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Sykepleiefaget/Vurdering-av-kompetanse-i-praksisstudier  og kritiske perspektiver i helsefagene https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/19

 

 

 

ID: 12155128