Henrik Brønnum-Hansen

Henrik Brønnum-Hansen

Emeritus

Emneord

  • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Dødelighed, Mortalitet, Sygdom, Demografi, Gode/tabte gode leveår, Social Ulighed, Sundhedskonsekvensvurdering, Register studier, Registerforskning, Social medicin

ID: 32263927