Henriette Langstrup

Henriette Langstrup

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Medlem af:

Aktuel forskning

WP-leader in the Grand Solutions-project IPARD (Improving Integrated care pathways for Patients with chronic diseases And their Relatives through a Digital solution)

In the steering group for Brain and Technology Clinical Academic Group (BAT CAG)

 

Primære forskningsområder

Jeg forsker i de sociale og organisatoriske implikationer af digitalisering af sundhedssektoren og af patienter og borgeres brug af personlige digitale sundhedsteknologier og data. Jeg studerer fx kroniske patienters brug af apps og algoritmer, udviklingen af sociotekniske infrastrukturer til indsamling patient-rapporteret data og patient-drevet digital innovation. Jeg bruger kvalitative og etnografiske metoder i min forskning. Jeg bidrager til forskning indenfor Science and Technology Studies, Health Informatics, Medical Sociology, CSCW, Health Services Research og organisationsforskning. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i organisationsanalyse, teknologisk innovation og forandringsprocesser, STS samt kvalitative metoder.

ID: 11186