Flemming Konradsen

Flemming Konradsen

Professor, Sektionsleder, Professor

Flemming Konradsen er professor i global miljøsundhed og leder af School of Global Health ved Københavns Universitet. Har mere end 20 års erfaring inden for global sundhed og har arbejdet for internationale forskningsinstitutioner, NGO’er og danske universiteter. FK har i sin forskning særligt fokus på de miljømæssige faktorer, der påvirker udbredelsen og kontrollen af malaria, dengue fever og andre sygdomme, der spredes via myg. Ligeledes er forebyggelse af akut pesticideforgiftning, inklusiv brugen af pesticider og andre kemikalier ved selvmordsforsøg, et fokusområde. FK har viden om effekten af manglende vand og sanitet samt hvad dårlig hygiejne betyder for folkesundheden i lav- og mellemindkomstlande. FK's feltarbejde omfatter projekter i Sri Lanka, Ghana, Zanzibar og Indien. FK er ansvarlig for en række programmer der sigter på at styrke forsknings- og undervisnings kapaciteten i lav- og mellemindkomstlande.

Aktuel forskning

Politikker og strategier med henblik på at reducere akut pesticidforgiftning i Sydasien; Forebyggelse af selvmord; . Opfattelser af hygiejne og god hygiejnepraksis; Kunstvanding med spildevand og menneskelige konsekvenser for sundheden i b.la. Ghana og Tanzania; Kontrol af dengue feber; Urban malaria kontrol.

Undervisnings- og vejledningsområder

Miljøsundhed; International sundhed; Global Sundhed; Malaria og dengue feber transmission og kontrol; Vandforsyning og sanitet; Hygiejnefremme; Sundhedskonsekvenser af spildevand i landbrug; Pesticidforgiftning.

Primære forskningsområder

Miljøsundhed; vand og sanitet; landbrug og sundhed; akut pesticid forgiftning; malaria, dengue; kontrol af "vector borne diseases"; selvmord; Afrika; Asien; Sri Lanka; hygiejne fremme.

ID: 6496