Dagny Ros Nicolaisdottir

Dagny Ros Nicolaisdottir

Datamanager

  • Forskningsenheden for Almen Praksis

    Center for Sundhed og Samfund, Øst, 1014 København K

    Telefon: +45 35 33 38 83

Arbejder med datamanagement og statistiske analyser primært på registerdata med fokus på befolkningens sundhed, herunder faktorer for og konsekvenser af sygdomme. Ud over det er jeg databasemanager på Folkesundhedsdatabasen hvor jeg deltager i den daglige drift af databasen og vejleder forskere i projektopstart og datasikkerhedsregler.

ID: 155604468