Forskningsområder

 1. Lars Pødenphant Kiær

  Gæsteforsker

  • SOBI - Gæsteforsker

  Person: VIP

 2. Mari-Anne Newman

  Emeritus

  Person: VIP

 3. John Roy Porter

  Professor emeritus

  Person: VIP

 4. Jan Kofod Schjørring

  Professor emeritus

  Person

 5. Marten Sørensen

  Emeritus

  • SOBI - Emeritus

  Person: VIP