Anne Sofie Børsch

Anne Sofie Børsch

Postdoc

Min forskning fokuserer på, hvordan interventioner og teknologier med sigte på at fremme sundhed og trivsel udspiller sig i mødet med menneskers hverdagspraksisser og levede liv.

I mit nyligt afsluttede ph.d.-projekt undersøgte jeg skolers potentiale for at understøtte trivslen hos nyankomne elever med migrantbaggrund, bl.a. gennem implementeringen af en trivselsfremmende intervention. I den forbindelse har jeg gennem et etnografisk studie i to klasser undersøgt, hvordan den samme intervention endte med at komme til live på meget forskellige måder, i samspil med klassernes praksisser, elevernes og lærernes håb, bekymringer og ønsker samt de politiske og institutionelle rammer i skolerne.

For tiden forsker jeg i, hvordan brugen af videokonsultationer i speciallægepraksis omformer kliniske praksisser og læge-patient-relationer inden for psykiatri, gynækologi, neurologi og dermatologi. Jeg undersøger blandt andet, hvordan videokonsultationer forskubber gængse forståelser af konsultationsrummet og fordrer nye måder at sanse på, samt hvordan videokonsultation får forskellige betydning for patienter, afhængig af deres livssituation og sygdomsforløb.

Undervisnings- og vejledningsområder

Holdunderviser på kurset Kvalitative Metoder på 3. semester af bacheloruddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

ID: 135859231