Anna Bernhardt

Anna Bernhardt

Forskningsmedarbejder

Et stigende antal personer lider af flere samtidige kroniske sygdomme, også kaldet multimorbiditet. Personer med multimorbiditet har udfordringer i deres dagligdag og i deres behandling i sundhedsvæsenet.

Min forskning er drevet af en interesse i at beskrive og undersøge hvordan og hvorfor denne grupper oplever øget udfordringer i deres hverdag, og hvordan dette kan gøres bedre. Jeg er særligt interesseret i den komplekse del af denne patientgruppe, som typisk har en stor sygdoms- og behandlingsbyrde. Jeg har undersøgt denne patientgruppe fra forskellige dele af sundhedsvæsenet, i en fysioterapeutiske kontekst og nu i en almen praksis kontekst.

Jeg er drevet af at skabe forskningsbaseret viden, som kan skabe en indvirkning i den praksis, hvor den skal bruges.  

Metodisk har jeg arbejdet med både kvalitativ og kvantitative metoder. Min forskning har taget udgangspunkt i kvalitative interviews og observationer, udvikling af spørgeskemaer, samt implementeringsforskning.

 

Primære forskningsområder

  • Interventionsforskning
  • Procesevaluering
  • Kvalitativ metode

 

Aktuel forskning

Projektkoordinering og procesevaluering af Projekt Overblikskonsultation.

 

ID: 255977114