Forskning i Den Humane Moderkage (Placenta)

En kvinde kan under sin graviditet påvirke sit ufødte barn via moderkagen. I forskningsgruppen undersøger vi den humane placenta ved perfusion af nyfødte moderkager og en human cellemodel.

Moderkagen (placenta) er et midlertidigt organ som under graviditeten danner en barriere mellem fostrets og morens blod, hvorigennem nærings- og affaldsstoffer bliver transporteret.

Placenta udvikles under graviditeten og udskilles umiddelbart efter fødslen. Den danner en tæt forbindelse mellem moderens og fosterets blodkredsløb. Placenta har flere funktioner, herunder:

  • Udskillelse af hormoner f.eks. progesteron, østrogen, CGH og relaxin, der via moderens blod sørger for at graviditeten ikke afbrydes. Desuden er nogle hormoner vigtige for fosterets udvikling.
  • Transport af stoffer fra moder til foster. De vigtigste er ilt, glukose, fedt i form af fedtsyrer og glycerol, aminosyrer og vitaminer, der alle er nødvendige for, at fosteret kan vokse. Derudover sørger placenta for fjernelse af affaldsstoffer fra fosteret.

Placenta perfusions-modeller anvendes i studier af transport af stoffer fra mor til foster under graviditeten, samt undersøgelser af metabolismen af disse stoffer i placenta.

Placenta perfusionsmodellen er et alternativ til dyreforsøg, da den giver et direkte indblik i transport og mekanismer i den humane placenta. Når der forskes med brug af dyreforsøg er det ofte med et vist forbehold for, om det er de samme mekanismer, man ser i det anvendte forsøgsdyr, som optræder i mennesker, og det er derfor ofte nødvendigt at anvende mange, samt forskellige arter af forsøgsdyr for at få anvendelige data. Anvendelsen af moderkager fra kvinder giver mulighed for at se bort fra forskelle i moderkagens struktur, graviditeten og baggrundsniveauer som varierer arter imellem. Dette giver en større sikkerhed ved risikovurdering.

På Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet har vi i Placenta perfusions gruppen siden 2004 arbejdet med en human placenta perfusions-model som benytter moderkager fra kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel fra fødegangen på Rigshospitalet, umiddelbart efter planlagte kejsersnit. Vi undersøger især transporten af forurenende stoffer fra miljøet over moderkagen fra mor til barn, men har også studeret transporten af medicin og naturlige hormoner og antistoffer.