Forskning i Den Humane Moderkage (Placenta) – Københavns Universitet

Placenta Perfusionsprojekt > Placenta i Laboratoriet

Forskning i Den Humane Moderkage (Placenta)

En kvinde kan under sin graviditet påvirke sit ufødte barn via moderkagen. I forskningsgruppen undersøger vi den humane placenta ved perfusion af nyfødte moderkager og en human cellemodel.

Moderkagen (placenta) er et midlertidigt organ som under graviditeten danner en barriere mellem fostrets og morens blod, hvorigennem nærings- og affaldsstoffer bliver transporteret.

Placenta udvikles under graviditeten og udskilles umiddelbart efter fødslen. Den danner en tæt forbindelse mellem moderens og fosterets blodkredsløb. Placenta har flere funktioner, herunder:

  • Udskillelse af hormoner f.eks. progesteron, østrogen, CGH og relaxin, der via moderens blod sørger for at graviditeten ikke afbrydes. Desuden er nogle hormoner vigtige for fosterets udvikling.
  • Transport af stoffer fra moder til foster. De vigtigste er ilt, glukose, fedt i form af fedtsyrer og glycerol, aminosyrer og vitaminer, der alle er nødvendige for, at fosteret kan vokse. Derudover sørger placenta for fjernelse af affaldsstoffer fra fosteret.

Placenta perfusions-modeller anvendes i studier af transport af stoffer fra mor til foster under graviditeten, samt undersøgelser af metabolismen af disse stoffer i placenta. Placenta perfusions gruppen ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet undersøger fostrets udsættelse for fremmedstoffer under graviditeten ved en human placenta perfusions-model som benytter moderkager fra kvinder med ukompliceret graviditet og fødsel fra fødegangen på Rigshospitalet, umiddelbart efter planlagte kejsersnit. Denne model giver et unikt billede af transporten over placenta i graviditeten og bidrager hermed med data til et felt, der er kompliceret at studere.

Placenta perfusionsmodellen er et alternativ til dyreforsøg og kan reducere antallet af dyreforsøg med henblik specifikt på placenta transport. Modellen giver et direkte indblik i transport og mekanismer i den humane placenta. Når der forskes med brug af dyreforsøg er det ofte med et vist forbehold for, om det er de samme mekanismer, man ser i det anvendte forsøgsdyr, som optræder i mennesker, og det er derfor ofte nødvendigt at anvende mange, samt forskellige arter af forsøgsdyr for at få anvendelige data. Anvendelsen af moderkager fra kvinder giver mulighed for at se bort fra forskelle i moderkagens struktur, graviditeten og baggrundsniveauer som varierer arter imellem. Dette giver en større sikkerhed ved risikovurdering.

Studiet vil bidrage til at belyse påvirkninger under graviditet og bidrage til viden om de præcise mekanismer i moderkagen som kan studeres nærmere med henblik på behandling.