Undersøgelse af placentas transport ved perfusion af den humane placenta

Formålet med denne undersøgelse er at studere om forskellige forureningsrelaterede og sygdomsrelaterede stoffer transporteres fra moder til foster. Dette er vigtigt for at belyse i hvor høj grad de stoffer moderen udsættes for, transporteres videre til barnet. Desuden vil vi undersøge om fremmedstoffer fra fødevarer, kosmetik, rygning og luftforurening findes i placentavæv og navlesnorsblod. Resultaterne kan bidrage til en samlet vurdering af risikoen for fosteret som udsættes for dagligdags påvirkninger.

Placenta udvikles under graviditeten og udskilles umiddelbart efter fødslen. Den danner en tæt forbindelse mellem moderens og fosterets blodkredsløb. Placenta har flere funktioner, herunder:
• Udskillelse af hormoner f.eks. progesteron, østrogen, CGH og relaxin, der via moderens blod sørger for at graviditeten ikke afbrydes. Desuden er nogle hormoner vigtige for fosterets udvikling.
• Transport af stoffer fra moder til foster. De vigtigste er ilt, glukose, fedt i form af fedtsyrer og glycerol, aminosyrer og vitaminer, der alle er nødvendige for, at fosteret kan vokse. Derudover sørger placenta for fjernelse af affaldsstoffer fra fosteret.

I placenta strømmer moderens blod tæt forbi fosterets blod dog uden at være i direkte forbindelse hermed. Fosteret har et afgrænset kredsløb kaldet et víllustræ. Det består af et vene- og arteriepar, der er forbundet til fosteret via navlestrengen. Mellem moderens kredsløb og fosterets er der en fin membran, der medfører, at der kan udveksles stoffer mellem moder og foster. Et sådant kredsløb bestående af villustræ og moderkredsløb kaldes et cotelydon, og det er disse enheder der benyttes til placenta perfusions forsøg.

Placenta perfusionsmodellen

Når placenta anvendes til placenta perfusions forsøg, genskabes fosterets kredsløb ved at forlænge arterien og venen på overfladen med plastikslanger og forbinde disse til et pumpe-system. Moderens kredsløb genskabes ved forsigtigt at lede perfusionsvæske ind i det intervilløse rum, der omgiver villustræet. Herved opnås en samtidig perfusion af moderens og fosterets kredsløb i samme cotyledon, og det er hermed muligt at studere forskellige stoffers passage over placenta-membranen. Det stof vi ønsker at studere tilsættes moderens kredsløb, og der udtages prøver fra begge kredsløb under hele forsøget. Desuden gemmes vævsprøver fra før og efter forsøget for at studere om stofferne ophobes i vævet.