Trophoblast cellemodel

Ved hjælp af BeWo celle-systemet kan vi undersøge om et fremmedstof bliver transporteret over placenta-barrieren (nano-partikler, benzosyre, glyphosat og koffein). BeWo celler er en trophoblast-lignende cellelinje udviklet delvis fra placentavæv. Systemet har den fordel at det er relativt nemt at sætte op, planlægge og gennemføre, således at mange resultater kan opnås hurtigt, modsat placenta-perfusions systemet.  Celleforsøg har dog den ulempe at bestå af isolerede celler og ikke indgå i en helhed af celler som placenta.  BeWo celler er trophoblastceller, der har den egenskab at de kan danne ét enkelt tæt cellelag ligesom det findes i placenta-barrieren. Foruden trophoblaster (syncytiotrophoblaster og enkelte cytotrophoblaster) består placenta-membranen ved termin også af bindevæv og endothel omkring fosterets blodkar. Trophoblasterne anses dog for at være det cellelag, der regulerer passagen af stoffer, idet det er her eventuelle transportør-molekyler findes.

Transport over trofoblastlaget i placenta

Fremmedstoffer kan også blive transporteret over placenta ved bl.a. passiv diffusion eller paracellulært (mellem to celler). Stoffernes størrelse, ladning og fedtopløselighed er medvirkende til at bestemme, om og hvordan de passerer placenta. Stoffer, som består af små neutrale molekyler, kan transporteres over via passiv diffusion. Større eller ladede molekyler transporteres ofte over placenta via transportør-molekyler eller ved at nedbrydes til mindre molekyler. BeWo celle-systemet kan anvendes til at studere hvilken slags transport der er tale om.