Undervisning

Afdelingens undervisning omhandler sundhedspolitik og sundhedsvæsenets organisation og funktion i bredeste forstand, samt medicinsk etik og videnskabsteori. Afdelingen varetager desuden størsteparten af instituttets undervisning i kvalitative metoder og spørgeskemakonstruktion.

Afdelingen har ansvar for følgende undervisning:

Lægevidenskab

 • Kursus i Medicinsk Sociologi og Sundhedsvæsen (ny studieordning)

Folkesundhedsvidenskab

 • Sundhedsvæsenets struktur og funktion, 1. år
 • Organisationsanalyse, 2. år
 • Sundhedspolitiske analyser, 3. år
 • Spørgeskemakonstruktion, 4. år
 • Kvalitative metoder, 4. år
 • Sundhedspolitiske analyser. Valgfag
 • Evaluering. Valgfag
 • Evaluering og kvalitetsmåling. Valgfag
 • Organisationsanalyse. Valgfag
 • Medicinske videnskabs- og teknologistudier

Master of Public Health

 • Introduktionskursus
 • Sundhedsvæsenets organisation, økonomi og ledelse
 • Sundhedsvæsenets organisation og ledelse
 • Kvalitative metoder (fællesmodul og specialmodul)
 • Introduktion til masterafhandling

Master of International Health

 • Health systems analysis