Laila Kærgaard Starr

Laila Kærgaard Starr

Akademisk medarbejder FU

Under sit arbejde på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Sundhedstjenestefoskning, på Københavns Universitet er Laila Starr involveret i en række gforskningsaktiviteter inden for sundhedsøkonomi og sundhedsstyring. Hendes arbejde er primært relateret til abnalayse af sundhedssystemer, private-offentlige samarbejder inden for sundhedsvæsenet og værdibaseret management.

Hendes mest aktuelle arbejde inkluderer en kortlægning af de danske erfaringer med værdibaseret sundhed, en evaluering og guide til vellykket implementering af værdibaseret sundhed i Danmark og en guide for indgålse af kontrakter mellem private og offentlige aktører indenfor sundhedsvæsenet. Projektet er en del af EiT Health og involverer yderligere integreret diabetesmanagement og udvikling af nye digitale applikationer til at forbedrer kommunikationen mellem patient og sundhedsfaglige. Projektet udføres i samarbejde med de danske regioner, DTU og Roche i Tyskland.

Laila Starr forfølger samtidig en industriel ph.d. inden for sundhedsøkonomi ved Institut for Økonomi ved Copnehagen Business School og Department of Market Access ved Novo Nordisk A / S. Formålet med projektet er at undersoege hvordan moderne benchmarking/ MCDA kan bruges i udvikling af lægemidler og dermed på et tidligt udviklingsstadie vælge lægemiddelkandidater, der vil opfylde de udækkede medicinske behov hos patienterne og de ​​budgetmæssige begrænsninger, som betalere er underlagt, og samtidig minimere de risici, der er forbundet med udviklingen af nye medikamenter for medicinalvirksomhederne. Kort sagt: Hvornår er innovation det værd?

Primære forskningsområder:

  • Sundheds- og farmakoøkonomi
  • Analyse and sundhedssystemer
  • Offentligt-private samarbejder inden for sundhedsvæsenet, herunder værdibaserede kontrakter
  • Performance management inden for sundhedsvæsenet, f.eks. værdibaseret management
  • Assessment og involving af patientpræferencer, incl. PRO
  • Beslutningstagning inden for sundhedsvæsenet
  • Evaluering af nye sundhedsteknologier indenfor moderne benchmarkingsteorier (f.eks. Multi-kriteria-beslutningsanalyse værktøjer og sundhedsteknologisk vurdering (MTV/HTA)
  • Innovation inden for sundhed
  • Digital Sundhed

ID: 33273733