Vejledere og deres forskningsområde

Lis Ørgaard Adamsen, professor: Klinisk interventionsforskning, rehabilitering og implementering

Ingelise Andersen, lektor
Social epidemiologi og social ulighed, hjerte-kar-sygdom  og depression

Anne Mette Bender, postdoc
Epidemiologi, social epidemiologi, forebyggelse

Henrik Brønnum-Hansen, lektor
Social ulighed i dødelighed og (tabte) gode leveår (health expectancy). Sundhedskonsekvensvurdering (health impact assessment).

Ulla Christensen, lektor
Sundhedssociologi, forebyggelse og rehabilitering, implementering og evaluering

Sisse Grøn, ekstern lektor
Arbejdsliv og arbejdsmiljø, kvalitativ metode, etnografi, sundhedsfremme, interventioner i komplekse systemer

Åse Marie Hansen, professor
Psykosocial medicin, arbejdsrelateret stress, fysiologisk stress, søvn, døgnrytmeforstyrrelser, negative sociale relationer på arbejdet

Natasja Koitzsch Jensen, adjunkt
Social ulighed i sundhed; mødet mellem patient og sundhedsvæsen; organisering af sundhedsvæsenet og afledte effekter på marginaliserede grupper; adgang til sundhedsydelser for flygtninge; asylansøgere og udokumenterede migranter; menneskerettigheder og udsatte migrantgrupper

Terese Sara Høj Jørgensen, postdoc
Epidemiologi og socialepidemiologi, intergenerationelle forhold og social ulighed i sundhed, social ulighed i sundhed og brug af sundhedsydelse, sociale relationer, gerontologi, fysisk funktion, depression, hjertekarsygdom, demens 

Emily Koert, postdoc
Fertility awareness, psychosocial consequences of infertility and pregnancy loss, qualitative methods

Kristian Larsen, lektor
Sundhedsprofessionerne og læreprocesser; læring og evaluering i klinisk praksis;  kritiske perspektiver i helsefagene

Rikke Lund, professor
Sociale relationer, livsforløbsstudier, social ulighed i sundhed og aldring, social medicin, social epidemiologi

Julie Midtgaard
Sundhedspsykologi; ændring og fastholdelse af fysisk aktivitet og træning; mental sundhed; kvalitativ metode; klinisk interventionsforskning.

Ole Steen Mortensen, klinisk professor
Arbejdsmedicin, sygefravær, funktionsevne, livskvalitet, social ulighed

Kirsten Nabe-Nielsen, lektor
Social epidemiologi, psykosocialt arbejdsmiljø, mobning på arbejdspladsen, natarbejde/skifteholdsarbejde/arbejdstider, social ulighed i sundhed, stress, hovedpine/migræne, arbejdspladsinterventioner

Charlotte Juul Nilsson, lektor
Gerontologi, aldring, socialepidemiologi, social ulighed i sundhed, socialmedicin, sociale relationer

Lone Schmidt, professor
Reproduktion, infertilitet

Christina Warrer Schnohr, ekstern lektor
Kontekstuelle faktorers betydning for ulighed i børns sundhed; grønlandske børns sundhed

Karsten Thielen, ekstern lektor
Rehabilitering, social ulighed i sundhed, sociale konsekvenser af sygdom, arbejdsmarked og arbejdsmiljø 

Sarah Fredsted Villadsen, adjunkt
Sundhedsfremmende og forebyggende komplekse interventioner. Fokus på social og etnisk lighed i reproduktiv sundhed. Kombination af kvantitative og kvalitative metoder.

Du må meget gerne sende en konkret forespørgsel med dine ideer til projektet. Vi forsøger så vidt muligt at imødekomme alle ønsker om vejledning, men desværre kan der være tilfælde, hvor det ikke er muligt at efterkomme efterspørgslen.