Eksempler på emneområder

Nedenstående liste over emneområder er til inspiration. Du kan se på listen over vejledere og deres forskningsområder mhp at finde en vejleder:

 • Sundhedsfremme i praksis: Kommuner, boligområder, skoler og på arbejdspladser.
 • Fremme af reproduktiv sundhed for migranter i Danmark
 • Infertilitet: f.eks psykosociale aspekter og forebyggelse
 • Reproduktion og kvinders helbred senere i livet
 • Helbredskonsekvenser af socioøkonomiske belastninger tidligt i livet
 • Intergenerationelle perspektiver på social ulighed i sundhed
 • Gamle menneskers helbred og funktionsevne, f.eks. sociale og psykiske aspekter
 • Pensionsalder og helbred
 • Udvikling, implementering og evaluering af interventioner
 • Evaluering af kvalitet i og effekt af forebyggelse og rehabilitering hos ældre.
 • Patientperspektiver på rehabiliteringsforløb
 • Konsekvenser af indførelse af teknologi i ældreplejen
 • Ulighedsskabende faktorer i rehabiliteringsindsatser
  over for livsstilssygdomme
 • Hospitalslægens vurdering af patientens genoptræningspotentiale – og den faktiske kommunale genoptræning
 • Sundhedsadfærd og livsstil – mønstre, årsager og interventionsmuligheder
 • Sociale relationer og helbred
 • Sociale netværk og helbred – hvordan formes sundhedsadfærd og helbred af sociale netværk
 • Arbejdsmarkedstilknytning og helbred
 • Sociale konsekvenser af sygdom
 • Mekanismer og interventioner mod social ulighed i helbred
 • Social kapital og helbred
 • Sundhed, arbejdsmarked og arbejdsmiljø
 • Stress og kroppens reaktioner på stress
 • Mekanismer, der kan lede fra arbejdsrelateret stress til sygdom
 • Døgnrytmeforstyrrelser og helbred
 • Negative sociale relationer på arbejde og helbred

Forslag til konkrete projekter

 • Projektet Sundhed, Trivsel og Sociale Relationer i Taastrupgaard (STRIT) undersøger hvordan nedrivninger i et udsat boligområde påvirker beoernes sundhed, trivsel og sociale relationer ved brug af multi-metodisk tilgang. Som specialestuderende vil du skulle analysere spørgeskema data, som er indsamlet før og under nedrivningerne i boligområdet.For mere information se https://strit.ku.dk/. Henv. Rikke Lund (rilu@sund.ku.dk)

 • Betydningen af praktisk hjælp fra nære sociale relationer for fysisk funktionsevne blandt ældre. (Henv. Charlotte Juul Nilsson)

 • Fysisk aktivitet og tidlige tegn på funktionsevnebegrænsninger blandt midaldrende; modificeres effekten af sociale relationer, socialklasse eller andre sociale faktorer? (Henv. Charlotte Juul Nilsson)
 • Social mobilitet og tidlige tegn på funktionsevnebegrænsninger blandt midaldrende (Henv. Charlotte Juul Nilsson)