Undervisning

 


Afdelingens ansatte er kursusledere på følgende uddannelser ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

 • Medicin
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Master of Public Health 
 • Kandidatuddannelsen i Global Health
 • Bacheloruddannelsen i IT og sundhed
 • Ph.d. -uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Der undervises indenfor følgende områder:

 • Medicinsk sociologi og social epidemiologi
 • Forebyggelse og sundhedsfremme
 • Socialmedicin, Klinisk socialmedicin og rehabilitering
 • Øvrige (herunder fertilitet og sundhed, life course gerontologi og intervention)

Prægraduat undervisning

Medicin: 

 • SEMS (Statistik, Epidemiologi og Medicinsk Sociologi, 3. sem. kand.
 • Klinisk social medicin, 4. semester kandidat
 • Forebyggelse, sundhedsfremme, social medicin og rehabilitering

Desuden udbydes VKO i gerontologi, i august.

Folkesundhedsvidenskab:

 • Socialepidemiologi og folkesygdomme, 1. semester, bachelor
 • Forebyggelse og sundhedsfremme, 1. semester, bachelor
 • Sundheds sociologi, 4. semester, bachelor
 • Social medicin og rehabilitering, 3. semester, bachelor
 • Introduktion til Epidemiologi, 2. semester bachelor 

Desuden undervises der på kandidatdelen i følgende valgfag:  

https://sund.ku.dk/uddannelse/vejledning-information/studieordninger/1962179/

 • Fertilitet og sundhed
 • Stress i et livsforløbsperspektiv
 • Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred
 • Intervention og evaluering - introduktion til teori og metode  
 • Psychophysiological mechanisms - linking disease to occupational stressors 
 • Livsforløbets betydning for helbred og aldring

  Master of public health-uddannelsen

 • Levekår og sundhed
 • Special modul: Health planning
 • Special modul: Evaluering - teori og metode

Global health, kandidatuddannelse

 • Health promotion and disease prevention ( 2. semester)
 • Field work (2. semester)

Postgraduat undervisning

Ph.d.-kurser

(https://phdcourses.ku.dk/Default.aspx?sitepath=sund&guid=1cf45799-1ac2-4f99-9c09-2ddc1cd5126b):

    • Advanced social epidemiology
    • Determinants for labour market attachment and retirement
    • Gerontology

 Afdelingen tilbyder vejledning på:

    • Bachelor-kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab (bachelorprojekt og speciale),
    • Medicinuddannelsen, bachelor og kandidatopgaver
    • Master of Public Health (masterafhandling)
    • Master for Global Health (master-afhandling)

Vejledning tilbydes til projekter, der benytter såvel kvalitative som kvantitative metoder (primært social epidemiologi).

Se liste over vejledere her
Se eksempler på emneområder her