Spirekassen – et unikt netværk for yngre forskere på Afdeling for Social Medicin

Spirekassen er et forum for ph.d.-stipendiater, forskningsassistenter og scholarstipendiater med tilknytning til Afdeling for Social Medicin. Netværket mødes 2. onsdag i måneden. På spirekassemøderne sættes relevante og aktuelle emner for yngre forskere på dagsordenen som for eksempel et epidemiologisk problem, et vanskeligt oplæg, diskussion af statistiske analyser og lignende.

Tidligere emner i Spirekassen

Posterpræsentation, Udenlandsophold, Shakespeak (interaktiv undervisning), Undervisning og vejledning som ph.d.-studerende, Makroprogrammering, Faktoranalyse og strukturelle ligninger, Kausale diagrammer, Medforfatterskaber, Simulationsstudier, Mediehåndtering, Power-beregninger, Formidling af forskning, Tips og tricks til nye ph.d.-stipendiater, Ph.d.-afhandlingen, Bliv mere effektiv med din tid.

GRASPH sommerskole

Hvert år i maj eller juni holder GRAduate School of Public Health en sommerskole, hvor ph.d.-stipendiater og vejledere inden for folkesundhedsvidenskab mødes over to dage. Programmet veksler mellem forelæsninger og parallelle sessioner i mindre grupper, hvor hver ph.d.-stipendiat præsenterer en problemstilling fra sit projekt og derefter har mulighed for at diskutere det med de øvrige ph.d.-stipendiater og vejledere. Sommerskolen er en god mulighed for at få og give feedback på specifikke emner samt at skabe et netværk med andre ph.d.-stipendiater og vejledere.

Læs mere om GRASPH sommerskole her https://phd-pubhealthepi.ku.dk/summer-school/

Nordisk ph.d.-workshop (NODE)

Ph.d.-workshoppen er et tilbagevendende arrangement, der arrangeres i et samarbejde mellem ph.d.-stipendiater og vejledere fra Afdeling for Social Medicin og Centre for Health Equity Studies (CHESS) ved Karolinska Instituttet, Stockholm Universitet, samt andre nordiske universiteter. Desuden inviteres har ph.d.-stipendiater og vejledere fra Aging Research Centre (ARC) ved Stockholm Universitet også.

Workshoppen giver ph.d.-stipendiater mulighed for at fremlægge resultater af egen forskning eller tage andre relevante emner op til diskussion. Hver ph.d.-stipendiat har desuden til opgave at opponere på et oplæg. Der er oplæg om tanker til kommende ph.d.-projekter, metodeovervejelser, publicerede artikler og ikke mindst en masse gode diskussioner. Selvom det faglige er i fokus, bliver der også tid til hygge, og der socialiseres livligt under fællesmiddagen om aftenen.