Pernille Hølmkjær

Pernille Hølmkjær

Ph.d.-stipendiat

Uddannet læge ved Københavns Universitet i 2018.

KBU ansættelse på nefrologisk afdeling på Herlev hospital og efterfølgende Psykiatrisk Center Ballerup (PCB).
Efterfølgende deltidsansættelse på PCB i 1½ år på hhv. gerontopsykiatrisk afdeling samt psykoterapeutisk ambulatorie for spiseforstyrrelser. 

Påbegyndt ph.d. ved Afdelingen for Almen Medicin i juni 2020

Primære forskningsområder

Ph.d. med fokus på ældre med demens på plejehjem og seponering af psykotrop medicin.

Blanding af både kvalitativ og kvantitativ forskning i form af kvalitativt systematisk review, udvikling af intervention til brug ved RCT samt påbegyndelse af RCT-studie. 

Interesse for ældre, polyfarmaci, seponering og komplekse interventioner

 

Aktuel forskning

Aktuelt afsluttet et cluster randomiseret studie omkring seponering/reducering af antidepressiv behandling til ældre med demens der bor på plejehjem. Der er påbegyndt databehandling og forventer at have resultater klar i løbet af 2023

Undervisnings- og vejledningsområder

Underviser på 1. semester medicin i kurset "TPK; tidlig patient kontakt"

Faglig støtteperson på KU

ID: 228838127