Anja Marie Bornø Jensen

Anja Marie Bornø Jensen

Lektor

Primære forskningsområder

Kvalitative metoder og forskningsetik. Medicinsk antropologi og medicinsk teknologi. Organdonation og organtransplantation. Science and Technology Studies. Opfattelser af kroppen og døden, samt problematikker omkring hjernedødskriteriet. Meningsskabende strategier, sorgprocesser, håb, heroisme, identitet, narrativitet, gavegivning, vareliggørelse og slægtskab og forbundethed.

Aktuel forskning

Jeg er lektor i medicinsk antropologi og har i de senste år forsket intensivt i organdonation og transplantation i Danmark og USA med lange feltstudier blandt pårørende, sundhedspersonale, og organmodtagere. Jeg modtog i 2019 Carlsberg Foundation Monograph Fellowship.

Jeg er viceprojektleder på ERC projektet POLICYAID (PI Klaus Høyer), der undersøger den øgede data sourcing i det danske sundhedsvæsen. Her fokuserer jeg på hvordan data kan forbedre transplantationsforløb. Derudover undersøger jeg i projektet LIFEWORTH (PI Mette Nordahl Svendsen) forhandlinger af forskellige livs værdi i spændingsfeltet mellem dyr og menneske med særlig fokus på brugen af grisen som model og ressource i transplantationsforskning.

Jeg har et forskningsprojekt om danske pårørendes nej til organdonation støttet af Hjerteforeningen. Projektet hedder "Tabte Hjerter - Et Antropologisk Studie af manglen på Donorhjerter i Danmark". Her fokuserer jeg på danske familier der har svaret nej til donation, på bevæggrunde for at fravælge hjertet, samt på de læger og sygeplejersker, der arbejder med donationssamtaler.

Jeg holder meget af forskningsformidling og jeg kommunikerer min forskning i danske medier og som underviser og foredragsholder i transplantationssammenhænge i Skandinavien.

Jeg har tidligere været ansat som adjunkt i projektet "Body and Person in 21st Century Biomedicine",hvor jeg undersøgte hvordan hjertet, lungerne og hornhinderne håndteres og erfares undervejs i udvekslingen af såvel organmodtagere som personalet. Ligeledes satte jeg fokus på de udfordringer sundhedsprofessionelle oplever i transplantationsprocesserne.

Udover mine omfattende feltstudier af danske transplantationspraksisser, har jeg også forsket i organdonation i USA og den organisatoriske håndtering af donorpårørendes sorg og kommunikative potentiale. 

Udvalgte publikationer:

Jensen, A. M. B., & Larsen, J. B. (2019). The public debate on organ donation and presumed consent in Denmark: Are the right issues being addressed? Scandinavian Journal of Public Health. https://doi.org/10.1177/1403494819833797

Sheikh, Z. A., & Jensen, A. MB. (2019). Channeling Hope: An Ethnographic Study of How Research Encounters Become Meaningful for Families Suffering from Genetic Disease in Pakistan. Social Science & Medicine, 228C, 103-110. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2019.03.024

Jensen, A. M. B. (2017). Guardians of 'the gift': the emotional challenges of heart and lung transplant professionals in Denmark. Anthropology & Medicine, 24(1), 111-126. https://doi.org/10.1080/13648470.2016.1193329

Jensen, A. M. B.  (2016). "Make Sure Somebody Will Survive From This": Transformative Practices of Hope Among Danish Organ Donor Families. Medical Anthropology Quarterly, 30(3), 378–394. https://doi.org/10.1111/maq.12278

Hoeyer, K., Jensen, A. M. B., & Olejaz, M. (2015). Transplantation as an abstract good: practising deliberate ignorance in deceased organ donation in Denmark. Sociology of Health and Illness, 37(4), 578-593. https://doi.org/10.1111/1467-9566.12211

 

 

Undervisnings- og vejledningsområder

Min undervisning og vejledning drejer sig primært om kvalitative metoder, antropologisk analyse, sundhedsantropologi, etiske dilemmaer i medicin, og spændingsfeltet mellem politik, praksis og erfaring i sundhedsvæsenet 

Sammen med professor Signild Vallgårda er jeg redaktør på 5.udgave af lærebogen "Forskningsmetoder i Folkesundhedsvidenskab", der udkom august 2019.

Jeg er underviser og kursusleder på Faget "Kvalitative Analysestrategier på Master of Public Health (2013,2018,2019, 2020). Og jeg har været underviser og kursusleder på Kvalitative Analysestrategier og Videnskabsteori på 7.sem Folkesundhedsvidenskab (2012,2014,2015). Jeg underviser desuden på Medicin-uddannelsen på valgfaget "Etiske Dilemmaer indenfor Medicin - Lægens Rolle belyst ved Litteratur og Film" (2017-2020)

Jeg er vejleder på bacheloropgaver, specialer og Phd afhandlinger på Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health indenfor emner som for eksempel forebyggelsespolitik og overvægt, PKU-prøver og forskningsdeltagelse, international genetisk forskning, rehabilitering af intensivpatienter, unges mentale sundhed, alkoholpraksis i gymnasiet, livet med cystisk fibrose, sundhedsadfærd blandt indvandrere, praktisering af kliniske retningsliner på neonatalområdet og arbejdsmiljø i sundhedsvæsenet.

Jeg har tidligere undervist kandidatstuderende i medicinsk antropologi på Institut for Antropologi, samt vejledt antropologiske specialer og bacheloropgaver i emner som unges selvmordsforsøg, virksomhedskommunikation, samt leversygdom og transplantation. Derudover bruges jeg som underviser og foredragsholder om organdonation og pårørendeomsorg af sundhedsprofessionelle i hele Skandinavien, og bidrager også som forfatter i lærebøger på sundhedsfaglige uddannelser. Review for: "Medical Anthropology Quarterly", "Anthropology and Medicine", "Tidsskrift for Sygdom og Samfund" "Sociology of Health and Illness", "Social Science & Medicine", "Bioethics", "Health - an interdisciplinary Journal", og forlaget Routledge.

ID: 2440729