Sabrina Islamoska

Sabrina Islamoska

Ingen titel

Jeg har en Ph.D., kandidat og bachelorgrad i folkesundhedsvidenskab fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Mine primære forskningsinteresser er stress, migræne, arbejdsmiljø og demens. 

I mit ph.d.-projekt har jeg undersøgt hvorvidt selvrapporteret stress, stressdiagnoser og migræne midt i livet var risikofaktorer for demens senere i livet baseret på epidemiologiske grundmetoder. Mit kandidatspeciale var et kvantitativt studie, hvor jeg undersøgte, hvorvidt posttraumatiske stress-symptomer (PTSD) var forskelligt rapporteret afhængigt af socioøkonomisk baggrund, når man blev udsat for mobning på arbejdspladsen. Tidligere har jeg foretaget et kvalitativt bachelorprojekt om omsorgssvigt hos børn med psykisk traumatiserede forældre, hvor mit formål var at undersøge sekundær traumatisering hos børn og hvordan dette kunne forebygges.

Primære forskningsområder

Stress - psykologiske reaktioner og diagnoser

Migræne/hovedpine

Demens

Mobning på arbejdspladsen

Socioøkonomiske forskelle i sundhed og sygdom

ID: 168198462