Charlotte Juul Nilsson
Charlotte Juul Nilsson

Lektor

Primære forskningsområder

Sammenhængen mellem sociale relationer og funktionsevne blandt midaldrende og ældre.

Social ulighed i funktionsevnetab blandt midaldrende og ældre.

Samspillet mellem sociale relationer, socio-økonomisk status og funktionsevne blandt midaldrende og ældre.

Undervisnings- og vejledningsområder

Kursuslederskaber:

Socialepidemiologi & Folkesygdomme, BSc i Folkesundhedsvidenskab

Valgfag i Gerontologi - om ældrebefolkningens hverdagsliv og helbred, BSc og MSc i Folkesundhedsvidenskab

Valgfag i Gerontologi - om de komplekse problemstillinger i mødet med den ældre patient, MSc i Medicin.

Jeg underviser, foruden på ovenstående kurser på Medicinsk Sociologi og på Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering på Medicin; på Socialmedicin og Rehabilitering på Folkesundhedsvidenskab; på Levekår og Sundhed på Master of public health.

Jeg vejleder førsteårsprojekter, bachelor- og kandidatopgaver ved Folkesundhedsvidenskab; bachelor- og kandidatopgaver ved Medicin; master of public health afhandlinger.

ID: 3159918