Forskning – Københavns Universitet

Forskning

Afdelingens forskning omhandler befolkningens sundhed i et livsforløbsperspektiv med fokus på sociale årsager til, og konsekvenser af, sygdom. Der arbejdes med konkrete helbredsproblemer i fostertilværelsen, i barndom- og ungdom, i voksenlivet og i alderdommen samt på tværs af generationer. I dette arbejde udnyttes den synergi, der ligger i at forene et individperspektiv med et befolkningsperspektiv på sundhed og sygdom, og i at forene ætiologisk grundforskning med anvendt forskning i forebyggelse og rehabilitering.

På afdelingen foregår dette arbejde i afdelingens 5 forskningsgrupper, samt i netværket for afdelingens yngre forskere, Spirekassen:

Folkesundhedsdatabasen: Databasen er en samling af registre, der omfatter data om alle personer i Danmark fra 1980 og fremefter.

Spirekassen: Et unikt netværk for yngre forskere på Afdeling for Social Medicin og Afdeling for Epidemiologi.