Sekretariatet

Institutsekretariatet varetager personaleadministration og overordnet økonomi, indkøbsfunktion samt studie- og kursusadministration af MPH uddannelsen. Endvidere betjener sekretariatet Forskerskole i GRASPH og forskeruddannelsesprogrammer.

Regnskabsopgaver vedrørende eksterne bevillinger og fakturahåndtering varetages af regnskabsafdelingen på fakultetet.

Sekretariatets medarbejdere:

Marianne Arnecke, Økonomikoordinator

Bibi Trommer Ahlfors, Institutsekretær og webmaster

Karin Stilling Christensen (HR-center SUND) varetager sagsbehandling og rådgivning af ledelsen og instituttets medarbejdere angående løn og personale

Lisbeth Lyng Hansen, Studiesekretariat og nævn for MPH og GRASPH

Gitte Hansen, Studiesekretariat MPH

Agnete Lunddahl Jensen, Forskningsfuldmægtig

Kristina Jensen, Økonomimedarbejder

Helle Strøm, Institutadministrator og leder for institutsekretariatet