Aftenkonsultation: Kvinder som patienter

Historisk fotografi af kvindelig patient

Der er stor forskel på mænd og kvinders patientforløb i det danske sundhedssystem. Kvinder bliver gennemsnitligt diagnosticeret senere end mænd og først i de senere år, er man begyndt at se nærmere på kønnenes forskelle i sygdom og behandling. Mange forskningsstudier forholder sig ikke nævneværdigt til køn, og der bliver forsket mindre i kvindesygdomme. En af udfordringerne er de kvindelige hormoner, der ofte besværliggør forskning i kvinders sundhed.

Til denne Aftenkonsultation skal vi høre mere om kvinder som patienter – både i dag og historisk set. Sundhedssociolog Pernille Tanggaard vil gøre os klogere på kønsforskelle i behandlingssystemet i dag. Derefter ser vi nærmere på kvinder som patienter i et historisk perspektiv. Kulturhistoriker Jennie Sejr Junghans vil fortælle om kvinder, der døde i barselssengen, om hysteri som diagnose, og hvordan man behandlede og opfattede syge kvinder historisk set.

Køb billet her

Foredragsholdere:
Jennie Sejr Junghans, kulturhistoriker og studielektor ved SAXO-instituttet
Pernille Tanggaard, Professor i sundhedssociologi ved Folkesundhedsvidenskab – SDU

Praktisk info
11. maj kl. 19.00 – 21.00
95 kr.
Medicinsk Museion, Bredgade 62