Aftenkonsultation: Foregangskvinder og forskende kvinder

Historisk fotografi af sygeplejerske

I slutningen af 1800-tallet kæmpede de første kvinder sig ind i den akademiske verden og blev læger fra Københavns Universitet. Nielsine Nielsen blev i 1885 den første af slagsen. Men hvordan var det for den første generation af kvindelige læger at færdes i en verden domineret af mænd? Hvordan balancerede de forventninger – både fra dem selv og omverdenen? Louise Ludvigsen er historiker og vil til denne Aftenkonsultation fortælle om disse kvinders kamp for pladsen på hospitaler og i privatpraksis, og hvordan det gik dem på deres vej gennem livet.

Ligestillingen inden for sundhedsvidenskaberne er fortsat til debat. Nogle fag er mandsdominerede, andre kvindedominerede. Forskning styrkes af diversitet, også i forhold til køn. Hvad skal der til for at gøre op med den såkaldte ”leaking pipeline”, hvor kvinder, trods stor repræsentation på mange studier, forlader forskningen? Maria Kristiansen er professor og arbejder aktivt for meningsfulde og bæredygtige karriereforløb for unge forskere, blandt andet med fokus på ligestilling. Til denne aftenkonsultation vil hun fortælle om nogle af de initiativer, der findes for ligestilling på tværs af køn og andre faktorer i den sundhedsfaglige forskningsverden – og om sine egne erfaringer som kvinde og forsker.  

Køb billet her

Foredragsholdere:
Maria Kristiansen, professor og viceinstitutleder på Institut for Folkesundhedsvidenskab
Louise Ludvigsen, ph.d. på Saxo-instituttet

Praktisk info
11. maj kl. 19.00 – 21.00
95 kr.
Medicinsk Museion, Bredgade 62