DIAGNOSER – FRA DØD TIL FØDSEL

Tidligere blev mange diagnoser først endeligt bekræftet, når patienten var afgået ved døden. I dag arbejder man på metoder til at diagnosticere, allerede før man er født. Vi lever i en diagnosekultur – hvor mange nye diagnoser opstår, og stadig flere mennesker lever med en. Men hvad betyder denne udvikling – er vi blevet mere syge eller mere sygeliggjorte?

Til denne Aftenkonsultation dykker vi ned i lægens kategorisering af sygdomme – diagnosen. Lektor Karin Tybjerg fortæller om diagnosens udvikling og lægernes forsøg på at indfange og genkende sygdomme, før det er for sent. Professor og praktiserende læge John Brodersen præsenterer sin forskning om over-diagnosticering, og hvad det betyder for et raskt menneske at få og leve med en unødvendig diagnose.

Billet: https://billetto.dk/e/diagnoser-fra-dod-til-fodsel-billetter-332930

Efter konsultationen anbefales det at tage et glas på recept og en spadseretur rundt i museets udstillinger. Begge er inkluderet i prisen.

Professor John Brodersen, Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Lektor Karin Tybjerg, Medicinsk Museion, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Foto: Wellcome Collection