Undervisning

Afdelingens undervisning omhandler psykologiske, miljømæssige og arbejdsmiljørelaterede faktorers betydning for sundhed ved SUNDs uddannelser, og der uddannes specialestuderende fra NAT og SUND. Afdelingen ønsker en høj overgang fra kandidatuddannelsen til ph.d.-studium.

Afdelingen prioriterer at en stor andel af bemandingen er ph.d.-studerende, og at disse medvirker i undervisning ligesom afdelingen medvirker i tilrettelæggelse og afholdelse af ph.d. kurser. Afdelingen vil arbejde for at udvikle og højne niveauet i uddannelsestilbuddene, herunder optimere og øge inddragelse af DVIP. Afdelingen prioriterer også et højt videreuddannelsesniveau samt ansvar til TAP-medarbejdere.  

Afdelingen varetager undervisning i sammenhæng mellem miljø og sundhed på en række af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets uddannelser:  

  • Medicinstudiet varetages undervisning i miljømedicin på 6. semester i form af 7 forelæsninger og 14 holdtimer og i arbejdsmedicin i form af 8 forelæsninger og 16 holdtimer og i toksikologi i form af forelæsninger på 8. semester. Undervisningsmateriale findes på Absalon

Her kan du se undervisning varetaget af Enheden for Medicinsk Psykologi