Enheden for Medicinsk Psykologi

Medicinsk Psykologi omfatter de dele af psykologien, som er relevant for læge- og sundhedsvidenskaberne. Fagområdet fokuserer på psykologiske årsager til sygdom, psykologiske følger af sygdom og på psykologiske faktorer, der har betydning for sundhedsfremme.

I enheden for Medicinsk Psykologi arbejdes der med en række forskningsprojekter, og enheden varetager desuden psykologiundervisningen ved fakultetets uddannelser.

Læs mere om Enhed for Medicinsk Psykologi: