Molekylær Epidemiologi og Toksikologi

Forskningsgruppen ledes af professor, ph.d., dr.med. Peter Møller.

Oversigt over medarbejdere i Molekylær Epidemiologi og Toksikologi gruppen

Fokusområdet omfatter helbredseffekter af partikler fra såvel luftforurening ude og inde som fra de teknologisk fremstillede, herunder medicinske, nanopartikler og virkningsmekanismer knyttet til oksidativt stress.

Arbejdet spænder over hele hierarkiet af metoder fra de eksperimentelle modeller som syntetiske membraner, organotypiske cellekulturer og transgene dyr, over brug af biomarkører og funktionelle mål i befolkninger med kontrolleret eksponering og interventioner hos særligt følsomme, til registerbaseret epidemiologi på aggregeret niveau.

Forskningsprojekter ved gruppen.