Projekter

Forskningsprojekter i placentagruppen har undersøgt en række forskellige stoffer som den gravide kvinde kan blive udsat for i sin hverdag. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores metode bedre (2007, 2009, 2010, 2012, 2014), og har tilført et histologisk og et sociologisk perspektiv på placentadonation.

Depression, Angst og Stress

Cortisol (publikation)
Serotonin

Lægemidler

Paracetamol
Oxytocin (Syntocinon)
Muterede antistoffer (publikation)
Albumin

Miljøforurening

Bisphenol A (publikation)
Bromerede Flammehæmmere (publikation)
PCB (publikation)
Tjærestoffer (Benzo[α]pyrene)
Madcarcinogener (IQ NDMA)
Svampetoxiner (DON)
Koffein (publikation)

Pesticider

Dioxin (TCCD)
Glyphosat og Benzosyre (publikation)
Cypermethrin, Propiconazol og Bitertanol

Kosmetik

Parabener (publikation)
Phtalater (publikation)