Advarsel!

Coronavirus Information på dansk / Information in English

Ved donation af placenta (moderkage) – Københavns Universitet

Placenta Perfusionsprojekt > Ved donation af placen...

Invitation til frivillig deltagelse i forskningsprojekt:

Undersøgelse af transport over den humane placenta 

Vi henvender os til dig for at spørge, om vi, efter fødslen, må anvende din moderkage med vedhæftet navlestreng med henblik på denne sundhedsvidenskabelige undersøgelse. Formålet er at undersøge, i hvilket omfang stoffer kan overføres fra mor til barn gennem moderkagen. Det kan dreje sig om forurening i omgivelserne; for eksempel bekæmpelsesmidler, luftforurening eller kosmetik, eller andre biologiske stoffer som kan sige noget om et fosters trivsel under graviditeten; for eksempel proteiner eller antistoffer fra immunforsvaret. I laboratoriet vil vi opstille et forsøg, som kan give informationer om forskellige stoffers transport over moderkagen. Vi genopretter moderkagens kredsløb på fostrets og moders side, og tilsætter de stoffer vi vil undersøge på moders side og ser på transporten af stoffet gennem moderkagen over til fostret. Forsøget varer mellem 3 og 6 timer alt efter hvilket stof vi undersøger. I visse tilfælde vil vi gemme et stykke af moderkagen til undersøgelse i mikroskop. Data fra disse undersøgelser kan give vigtig information om fosterets udsættelse for kemiske forbindelser under graviditeten, en viden vi kan bruge til fremtidig forebyggelse. I forbindelse med disse undersøgelser vil vi udlevere et spørgeskema, som du bedes udfylde. Vi indhenter efter fødslen oplysninger om gestationsalder, barnets køn, fødselsvægt og længde, og APGAR score fra fødselsjournalen. Informationerne, vi modtager fra dig, vil blive kodet således, at data efter registreringen ikke kan identificeres af uvedkommende.

Deltagelsen omkring fødslen indebærer:
•  Skriftligt tilsagn efter informeret samtykke
•  Donation af moderkage og medfølgende navlestreng efter fødslen
•  Evt. donation af 50 ml blod fra dig efter fødslen
•  Evt. besvarelse af et detaljeret spørgeskema

Moderkagen bortskaffes normalt efter fødslen, men hvis den indsamles straks efter fødslen, udgør den sammen med det medfølgende navlestrengsblod en enestående mulighed for at undersøge eventuelle overførsler fra mor til barn. Tilsvarende studier er ikke mulige ved dyreforsøg, da menneskets moderkage er helt unik.

I nogle projekter har vi også mulighed for at analysere placentavæv eller navlesnorsblod. Her vil de indsamlede prøver indgå i en forskningsbiobank på Københavns Universitet og prøverne vil blive sendt til analyse ved forskellige højtkvalificerede europæiske laboratorier. Eventuelt overskydende prøvemateriale vil enten blive returneret til Københavns Universitet eller destrueret. Endelig er der mulighed for deltagelse i opfølgende studier af udvikling og vækst af dit barn op til 10 års alderen. Dette kan ske i form af henvendelser til dig og/eller ved adgang til hospitalsoplysninger. Såfremt prøverne skal anvendes til nyt forskningsprojekt kan det kun ske efter fornyet godkendelse fra en videnskabsetisk komite.

Projektet er finansieret af offentlige forskningsmidler midler og Københavns Universitet. Da projektet vil foregå i forbindelse med svangrekontrol og fødsel på Rigshospitalet vil der ikke være dækning af rejseomkostninger.

Vi opfordrer dig til at læse følgende folder om at deltage i forsøg:

Projektets resultater skal bruges til at vurdere hvordan gravide kvinder og hermed deres ufødte/nyfødte børn, udsættes for sundhedsskadelige stoffer og risikoen for helbredseffekter heraf, således at man bedre kan forebygge.

Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at ringe til os og få yderligere oplysninger.
 
Med venlig hilsen

Line Mathiesen

Kontaktpersoner:

Line Mathiesen, Lektor PhD
35 32 76 57
lima@sund.ku.dk

Lisbeth Ehlert Knudsen, Professor i eksperimentel toksikologi
35 32 76 53
liek@sund.ku.dk

Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Afdeling for Miljø og Sundhed
Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K