Medicinsk miljøpsykologi

Medicinsk psykologi beskriver og analyserer sammenhænge mellem miljøfaktorer og sundhed og sygdom på neuralt niveau og på individniveau.

Der fokuseres på betydningen af fysiske, psykiske og sociale miljøfaktorer i forskellige livsfaser for udviklingen af psykiske egenskaber og for udviklingen og forløbet af hyppige og alvorlige psykiske lidelser som angst, depression og skizofreni.

Fokus på samspillet mellem miljø- og arvelige faktorer er en væsentlig forudsætning for at forstå individets udvikling og udviklingen af fysiske og psykiske lidelser.

Det er endvidere et mål at udvikle og evaluere interventioner, som sigter mod at afbøde virkninger af skadelige miljøfaktorer, herunder at evaluere specifikke psykologiske behandlingsmetoder samt at evaluere metoder til vurdering af psykiske symptomer og deres samspil med personlighedsfaktorer.

Læs mere om forskning ved Enheden for Medicinsk Psykologi