Helbredseffekter af partikler

Fokusområdet omfatter eksponering for og effekt af partikler fra såvel luftforurening ude og inde som fra de teknologisk fremstillede, herunder medicinske, nanopartikler.

Arbejdet spænder over hele hierarkiet af metoder fra eksperimentelle modeller som syntetiske membraner, organotypiske cellekulturer og transgene dyr, over brug af biomarkører og funktionelle mål i befolkninger med kontrolleret eksponering og interventioner, til registerbaseret epidemiologi på aggregeret niveau.

Der er særlig opmærksomhed på mekanismer knyttet til oksidativt stress-relaterede genotoksiske og vaskulære effekter og risikogrupper som genetisk disponerede, fostre, børn og ældre med og uden diabetes og/eller overvægt samt regulering af forsvarsmekanismer som DNA-reparation.