Alternativer til dyreforsøg

I et laboratorium på Panum Instituttet studerer in vitro core toksikologi-enheden placental transport af stoffer og materialer i en undersøgelsesmodel med friske moderkager fra fødsler på Rigshospitalet (RH).

En række forskellige kemikalier som pesticider, stoffer dannet under tilberedning af fødevarer, biologiske terapeutika, naturligt forekommende større biomolekyler samt nanopartikler studeres i systemet. 

Modellen er under stadig udbygning i samarbejde med klinikere og patologer fra RH og indgår i internationale valideringsprogrammer for alternativer til dyreforsøg. Visionen er, sammen med andre forskere i in vitro toksikologi, at opbygge et batteri af toksikologiske test som kan minimere brugen af forsøgsdyr, hvilket er et handlingspunkt i EU's forskningsstrategi.

I in vitro core-facilitetens studier med materialer fra undersøgelsespersoner, er etiske aspekter i forbindelse med rekruttering, tilbagemelding samt databeskyttelse centrale og der er flere internationale samarbejdsprojekter herom.