Eksperimentelle in vitro og in vivo modelsystemer

Målsætningen med udvikling og anvendelse af eksperimentelle modelsystemer er at forstå mekanismer i miljøfaktorers helbredseffekter og at fremme alternativer til dyreforsøg. Modelsystemer under udvikling omfatter:

  • Organotypiske cellekulturer, der repræsenterer målorganer og effektorceller som lunger, blodkar, lever,  placenta, monocytter og makrofager samt kombinationer heraf

  • Syntetiske biologiske systemer baseret på lipidmembraner og nanovesikler forsøges anvendt til fuld kontrol over eksperimentelle betingelser og mulig udvikling af screeningsværktøjer

  • Dyreeksperimentelle modeller, som søges optimeret ved brug af transgene dyr, der udviser særlig (genetisk betinget) følsomhed og/eller giver mulighed for visualisering af effekter gennem specifikke reportersystemer
Disse eksperimentelle modeller er særligt rettet mod oksidativt stress, inflammation, DNA-skade, DNA-reparation og vaskulære, associative, affektive, kognitive og neurologiske funktioner. I dyremodeller undersøges effekten af intrauterin eksponering samt tidlig påvirkning på senere reproduktiv, adfærdsmæssig, affektiv, kognitiv og vaskulær funktion.