Molekylære og funktionelle mål for eksponering, følsomhed og effekt

Udviklingsarbejdet omfatter mål for intern dosis af miljøfaktorer, effekter i form af oksidativt og kemisk stress, det cellulære respons i form af genekspressionsmønstre, resulterende DNA-skade og dertil knyttet reparationskapacitet, genetisk betinget følsomhed samt kardiovaskulær funktion.

Biomarkører for eksponering og effekt appliceres i udsatte befolkningsgrupper og valideres for relation og prædiktiv værdi i forhold til fx sygdomsudvikling i store nationale og internationale kohorter.

Funktionelle mål inkluderer detaljerede analyser af kognitiv og affektiv funktion i dyremodeller såvel som hos mennesker.