Forskningsområder i Afdeling for Miljø og Sundhed

Miljøfaktorer har stor betydning for sundheden, og rationel forebyggelse kræver indgående viden om udsættelse for miljøfaktorer, virkningsmekanismer og årsagssammenhænge i forhold til risiko for udvikling af sygdom. Fokus for afdelingens forskning er molekylære og individorienterede studier af miljøætiologiske mekanismer med hovedvægt på nedenstående områder:

metodologisk set udvikling, validering og anvendelse af

der primært appliceres inden for genstandsområderne

med særlig tanke på

  • Interaktioner mellem genetiske faktorer, miljøfaktorer og følsomme grupper som fostre, børn og gamle 

Inden for disse fokusområder vil afdelingen i de kommende år særligt styrke indsatsen inden for in vitro toksikologi, helbredseffekter af partikler, gen-miljøinteraktioner og udvikling af interventioner.

Der henvises til lister over konkrete forskningsprojekter ved