Tidlig Patient Kontakt (TPK), 1. semester BA

Kurset i Tidlig Patient Kontakt (TPK) ligger på 1. semester af medicinstudiet. Formålet med kurset er først og fremmest at give de studerende en personlig erfaring med patientkontakt og professionel samtale. Dernæst er det centralt, at de studerende får et kendskab til patienters perspektiv på sundhed og sygdom. Derudover er det formålet, at træne basale kommunikationsfærdigheder og analysere udfaldet af en patientkommunikation.

Kurset er bygget op om tre samtaler mellem de studerende og en patient, der foregår i patientens hjem. Denne kommunikation bliver superviseret af patientens praktiserende læge, ved tre møder mellem lægen og de studerende. På det sideløbende teoretiske kursus bliver forskellige teoretiske tilgange til kommunikation og patientperspektiv fremlagt og diskuteret ved hjælp af cases, øvelser og lignende. Kurset afsluttes med en skriftlig rapport, hvor den studerende beskriver og reflekterer over forløbet. Denne rapport danner grundlag for en mundtlig tentamen.

Kursus i Førstehjælp, 1. semester

På kursus i Førstehjælp undervises i livreddende førstehjælp og primær behandling af almindeligt forekommende akutte tilstande.