Specialeuddannelsen i Almen Medicin

Formål
Kurset har til formål at indføre kursisterne i den almen medicinske arbejdsmetode samt at give kursisterne indblik i praktiserende lægers faglige egenskaber, herunder værdier og holdninger, kliniske kompetencer og organisatoriske færdigheder.

Yderligere information om uddannelsen findes på Specialeuddannelsens egen hjemmeside: speam.dk

Praktiske informationer
Teoretisk kursus af ca. 6 ugers varighed.
Kurset er fysisk placeret på Center for Sundhed og Samfund i bygning 33.
Kursusleder: Martin Ryt-Hansen
Kursussekretær: Angela Larsen